Blog

7 Giá Trị Cốt Lõi

thue gian giao

7 Giá Trị Cốt Lõi của Giàn Giáo Trần Gia

Trust: The belief of customers is the most important – Uy Tín

Responsibility: Confidence in field and will to take risks – Trách Nhiệm

Ambition: Always motivated to achievements – Sự tham vọng

Never-failing: Fails are not problem – Không bao giờ sợ thất bại

Growth: Needed to improve to get better – Sự Phát Triển

Innovation: Improving efficiency, productivity and quality – Sự Đổi Mới

Aim: Achieving a certain goal need lots of efforts – Mục Đích

thue gian giao tran gia

thue gian giao tran gia

Uy Tín: Sự tin tưởng của khách hàng là điều quan trọng nhất

Trách Nhiệm: Phải luôn tự tin vào công việc mình làm và luôn sẵn sàng đón nhận rủi ro

Tham Vọng: Thành công cần phải luôn được thúc đẩy

Không bao giờ sợ thất bại: Thất bại không phải là vấn đề

Phát triển: Để tốt hơn, cần phải luôn cải thiện

Đổi mới: Luôn nâng cao hiệu quả, năng suất và chất lượng

Mục đích: Nỗ lực đạt được mục đích đã đề ra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *