Bước 1: Tiếp Nhận Thông Tin Khách Hàng

Tiếp nhận thông tin Khách hàng về nhu cầu, địa chỉ và số lượng của từng hạng mục sản phẩm.

 

Bước 2: Tư Vấn Sản Phẩm & Quy Cách

Chuyển thông tin sang phòng Kinh Doanh – liên hệ với khách hàng để tư vấn sản phẩm và quy cách.

Chốt quy cách sản phẩm và phương thức bán hàng với khách hàng.

 

Bước 3: Báo Giá Sản Phẩm Với Khách Hàng

Báo giá cho khách hàng theo phương án tối ưu nhất.

 

Bước 4: Lên Đơn Giao Hàng

Lên đơn hàng về số lượng, giá cả và các hạng mục chi tiết trong đơn hàng.

 

Bước 5: Lên Đơn Hàng & Vận Chuyển

Lên đơn hàng vận chuyển và hình thức vận chuyển. Công ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Trần Gia cung cấp các phương thức vận chuyển tối ưu nhất cho khách hàng bởi bộ phận vận chuyển của công ty.

 

Bước 6: Giao Sản Phẩm Tại Địa Điểm

Giao hàng cho khách hàng tại địa điểm thỏa thuận.

 

Bước 7: Nghiệm Thu

Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng hoặc theo phương thức thỏa thuận của công ty với khách hàng. Ký xác nhận đơn hàng.