Blog

Giàn giáo Tre được tái chế sử dụng ở Hongkong

Hongkong đang ủng hộ việc tái chế và cải tiến lại tre mà trước đây dùng để làm giàn giáo trong các công trường xây dựng trong khu vực.

Đây có thể coi là một sáng kiến tiến bộ và thực tiễn. Được đặt ra để cách mạng hóa vật liệu xây dựng trong điều kiện cho tương lai.

Giàn giáo được sản xuất bằng tre là một vật liệu vô cùng mạnh mẽ và bền bỉ. Nó cũng là một trong những vật liệu quen thuộc tại Châu Á. Nó có thể tạo ra hệ thống cấu trúc giàn giáo tạm thời linh hoạt và tiết kiệm chi phí.

Hằng năm, tre từ các hội trợ được thu thập về và được sử dụng vào chương trình Tái sử dụng và tái chế. Tre là nguyên liệu có thể được sử dụng như bàn ghế và xích đu. Về bản chất, giàn giáo tre tại Hongkong hiện đang được sử dụng nhiều cho các công trình lớn. Nó là vật liệu được tái chế thành công bởi người dân Hongkong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *